Aktivity

 • výroba tlakových rúr z PVC Ø 90, 110, 160 mm pre prevádzkové tlaky 0,6 ; 1,0 a 1,6 MPa
 • výroba kanalizačných rúr z PVC
 • výroba tlakových hadíc z HDPE
 • zváranie plastov
 • obchodná činnosť s celým sortimentom spojovacieho materiálu z PVC, rPE a liatiny na realizáciu vodovodných a kanalizačných sietí
 • služby, hlavne v oblasti realizácie verejných vodovodov a kanalizácií
 • realizácia ekologických stavieb
 • inžinierska činnosť
 • nákladná a medzinárodná automobilová doprava
 • výroba betónových prefabrikátov
 • výroba a transport betónu s celoročnou prevádzkou
 • požičovňa autočerpadla betónu


 • História

 • v roku 1991 vznik ako konzorcium, zamerané na realizáciu vodovodných a kanalizačných sietí
 • v roku 1992 pretransformované na s.r.o., začatá výroba tlakových rúr, rozvoj obchodnej činnosti
 • v roku 1993 prechod na výrobu netoxických rúr
 • v roku 1994 začatá prvá realizácia systému tlakovej kanalizácie
 • v roku 1994 vytvorenie obchodnej prevádzky v Rimavskej Sobote a v Dolnom Kubíne
 • v roku 1996 vytvorenie realizačno-dopravnej prevádzky v Matúškove okr.Galanta
 • v roku 1998 realizácia administratívnej budovy riaditeľstva spoločnosti na prevádzke Matúškovo
 • v rokoch 2005-2006 modernizácia výroby betónových prefabrikátov a realizácia betonárne pre TRANSPORTBETON s celoročnou prevádzkou v Matúškove
 • v roku 2007 rozšírenie prevádzky v Matúškove
 • v roku 2007 zavedenie systému manažérstva kvality
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  • Aquamont
  Široký sortiment skladom...

  Informujte sa teraz na náš


  e-mail