Najdôležitejšie referencie

Názov akcie Investor Výstavba
Tlaková kanalizácia - Čenkovce Obec Čenkovce 2008-2012
Kanalizácia – Horné Saliby Obec Horné Saliby 2008-2010
Kanalizácia - Matúškovo Obec Matúškovo 2008-2010
Tlaková kanalizácia - Diakovce Obec Diakovce 2008-2010
Kanalizácia a rekonštrukcia obecných komunikácií Obec Pusté Úľany 2010-2012
Kanalizácia - Nová Dedinka Obec Nová Dedinka 2009-2010
Rekonštrukcia dialkovodo Vlčany –Nové Zámky, 3,9 km –DN500, II.etapa ZsVs, a. s. 2011-2012
“Rekonštrukcia obecného vodovodu Siladice” a “Úprava vežového vodojemu AK 100/30/3” Obec Siladice 2010-2012
Šalgoce – Ardanovce –Svrbice, vodovod Obec Šalgove 2007-2011
Prívod a rozvod vody Obec Hrubá Borša 2005-2011
Vodovod - Pernek Obec Pernek 2007-2012
Vodovod - Málaš Obec Málaš 2005-2011
IBV Galanta Ing.Arch. V. Perleczký 2008-2008
Technická infraštruktúra - obec Miloslavovo Obec Miloslavovo 2008-2008
Spevnené plochy a inž. siete - Artech Stav ARTECH-STAV 2008-2008
Nový stavebný obvod - Matúškovo Obec Matúškovo 2007-2007

Vodovody

 • Vodovod pre skladové haly, sociálne a kancelárske priestory, Gáň, ANDRES s.r.o.
 • Vodovod pre RD Veľké Úľany, A&Z Rišňovský + Halász
 • Rozšírenie vodovodu Jelka
 • Vodovod, Landena Slovakia s.r.o.
 • Vodovodná prípojka pre výrobné haly, Senec, Neuwerth s.r.o.
 • Vodovod pre lokalitu č.11, Nová Dedinka
 • Vodovod Rohovce
 • Vodovod pre obytný súbor RD Rovinka
 • Vodovod pre Nový majer Sereď
 • Vodovod pre obytný súbor OrechováII, Šaľa
 • Vodovod šalgovce, Ardanovce, Svrbice
 • Výmena vodovodného potrubia Váhovce
 • Prívodné potrubie Trstice
 • Rozvodné potrubie Kráľov Brod
 • Rozvodné potrubie Žiharec
 • Prívod vody Dolné Zelenice
 • Obecný vodovod Horné Saliby I.etapa
 • Obecný vodovod Horné Saliby II.etapa
 • Rozvodné potrubie Tešedíkovo
 • Rozvod vody ŠM Kráľov Brod
 • Rozšírenie vodovodu Podhorany
 • Výmena havarijného vodovodu Roľnícka ulica Vajnory
 • Obecný vodovod Dolné Zelenice
 • Vodovod pre PVOD Matúškovo
 • Kanalizácia Dechtice II.etapa
 • Obecný vodovod Kráľov Brod
 • Rozvod vody Chotín
 • Rozšírenie vodovodu Matúškovo
 • Prepojenie vodovodov Teplý Vrch - Veľký Blh
 • Obecný vodovod Špačice
 • Obecný vodovod Dvorníky
 • Vodovodné prípojky Dolné Zelenice
 • Obecný vodovod Čeladice
 • Obecný vodovod Dolné Obdokovce
 • Obecný vodovod Veľká Paka
 • Areálový rozvod vody Hliváreň Jelka
 • Obecný vodovod Jarok II.etapa
 • Obecný vodovod - dostavba - Gbelce
 • Celoobecný vodovod Lehota
 • Celoobecný vodovod Šávoľ
 • Vodojem, AT stanica, rozvod vody Veľká Paka
 • Celoobecný vodovod Jarok II.etapa, III časť
 • Celoobecný vodovod Jarok III.etapa
 • Rozšírenie vodovodu Gbelce
 • Areálový rozvod vody VD Drahovce
 • Vodovod Kráľov Brod - Slovenské Pole
 • Rozšírenie vodovodu Vlčany
 • Celoobecný vodovod Hronovce
 • Prívod vody Čifáre - Telince
 • Vodovod Hurbanovo, časť Bohatá
 • Vodovod Chotín
 • Vodovod Hronovce, domové prípojky
 • Vodovod Bajč
 • Prívod vody Rúbaň, PVC DN 100
 • Prekládka vodovodu Juhocukor a.s. Dunajská Streda
 • Vodovod Nádvorie Európy Komárno
 • Vodovod Svederník
 • Rozšírenie vodovodu Veľký Kýr
 • Rozšírenie vodovodu Hájske
 • Vodovodné prípojky Hronovce
 • Vodovod Majcichov
 • Prívod vody Pernek
 • Prívod a rozvod vody Krškany - Horša
 • Vodovod Močenské
 • Rozvod vody Pernek
 • Prívod a rozvod vody Hrubá Borša
 • Rozšírenie vodovodu, ul. Hlavná a ul. Záhradná, Veľký Kýr
 • Vodovod Rúbaň II.etapa
 • Vodovod NSO Diakovce
 • Vodovod Žirany II.etapa
 • Vodovod Jatov I.etapa
 • Celoobecný vodovod Málaš
 • Prívod vody Vinodol

 • Kanalizácie

 • Kanalizácia pre skladové haly, sociálne a kancelárske priestory, Gáň, ANDRES s.r.o.
 • Splašková kanalizácia pre IBV Zelená ul. Dunajská Lužná
 • Obecná kanalizácia Horné Saliby
 • Prívodná stoka ČOV a výtlak do Šúrskeho kanála, Chorvátsky Grob
 • Obecná kanalizácia Iža
 • Kanalizácia Komjatice
 • Kanalizácia Kráľová nad Váhom
 • Kanalizácia Landena Slovakia s.r.o.
 • Verejná kanalizácia Nová Dedinka
 • Kanalizácia pre 28 RD Nová Dedinka
 • Dažďová kanalizácia, areál Tercoplast, PauerGlass s.r.o.
 • Kanalizácia Rohovce
 • Kanalizácia pre obytný súbor RD Rovinka
 • Predĺženie verejnej kanalizácie Komjatice, Staves
 • Kanalizácia pre obytný súbor Orechová II., Šaľa
 • Výtlak urbariát Rohovce
 • Kanalizácia Vlčany
 • Tlaková kanalizácia Nitra
 • Domové prípojky pre tlakovú kanalizáciu
 • Tlaková kanalizácia Kolárovo
 • Tlaková kanalizácia Bratislava - Devinska Nová Ves
 • Tlaková kanalizácia AQUASKI LIFT - Drahovce
 • Tlaková kanalizácia Trnovec nad Váhom, prípojka a prečerpávacia stanica
 • Dažďová kanalizácia Juhocukor a.s. Dunajská Streda
 • Dažďová a spašková tlaková kanalizácia Povodie Váhu š.p. Piešťany - VD Drahovce
 • Tlaková kanalizácia Váhovce
 • Tlaková kanalizácia Topľníky - predrealizačná príprava
 • Tlaková kanalizácia Vlčany - Neded, výtlak ČOV a spoločná kanalizácia I.etapa
 • Tlaková kanalizácia Diakovce
 • Tlaková kanalizácia Hronské Kľačany
 • Výtlak z ČOV - Juhocukor a.s. Dunajská Streda
 • Tlaková kanalizácia Matúškovo
 • Kanalizácia Komárno
 • Dažďová kanalizácia Hurbanovo
 • Kanalizačné prípojky Trnovec nad Váhom
 • Kanalizácia Malá Paka
 • Kanalizácia Čukárska Paka
 • Kanalizácia Veľká Paka
 • Kanalizačné prípojky Diakovce
 • Výtlak na ČOV Šaľa - Tešedíkovo
 • Výtlak na ČOV Šaľa - Žiharec
 • Výtlak na ČOV a tlaková kanalizácia Podhorany
 • Tlaková kanalizácia Neded
 • Tlaková kanalizácia Čenkovce
 • Splašková kanalizácia Majcichov • Ostatné ekologické stavky

 • ČOV Pusté Úľany
 • IBV - Pólték II, Dolné Saliby
 • Individuálna výstavba RD Galanta - Kolónia
 • Predajňa potravín LIDL Galanta, PS Slovakia s.r.o.
 • NSO Javorinka, Ing.František Beladič
 • NSO Hody
 • NSO Kráľová nad Váhom
 • NSO Matúškovo
 • Obchodné centrum TESCO Galanta, Prodistav s.r.o.
 • Rekreačná zóna - jazero Vojka, Bittera servis s.r.o.
 • ČOV Trstice - stavebno-montážne práce
 • ČOV Kajal
 • ČOV Vlčany-Neded
 • ČOV Marcelová, Chotín - stavebná časť
 • ČOV Dolné Saliby • TransportBetón

 • Miestna komunikácia NSO Hody
 • Miestna komunikácia IBV Dolné Saliby
 • Miestna komunikácia NSO Kráľová nad Váhom
 • Polyfunkčná budova Galanta
 • Parkoviská pred areálom spoločnosti Samsung Slovakia s.r.o. Galanta - stabilizácia
 • Priemyselná podlaha logistického centra Samsung Slovakia s.r.o. Galanta
 • Kruhový objazd č.1, č.2 v Galante - stabilizácia
 • RD na sídlisku, Sládkovičovo
 • Obilné silá Diakovce
 • Parkoviská pre skladové haly, Gáň, ANDRES s.r.o.
 • a ďalšie obytné budovy a priemyselné stavby