Vážení zákazníci,

predkladáme Vám aktuálny cenník vodárenského materiálu, ktorý Vám ponúka naša spoločnosť. Pevne dúfame, že Vás zaujme sortiment nášho tovaru ale aj ceny, ktoré sa snažíme prispôsobiť v čo najväčšej miere naším zákazníkom. Výrobky, uvedené v cenníku, sú podľa charakteru a spôsobu použitia rozdelené do jednotlivých kapitol. Pri každom výrobku uvádzame interný kód (resp. objednávacie číslo), dimenziu, mernú jednotku a cenu v EUR/MJ. Ceny sú uvedené bez DPH. Podotýkame, že pri odbere väčšieho množstva materiálu je možnosť dohodnúť množstevné rabaty. Objednávky tovaru nám doručte faxom na faxové číslo: 031/785 2481. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na našich pracovníkov odbytu, ktorí Vám ochotne poradia. Platby za tovar sa realizujú buď v hotovosti alebo v prípade podpísania osobitnej kúpnej zmluvy aj platobným príkazom. Splatnosť faktúry sa dohodne pri predaji. Výrobky zahrnuté v tomto cenníku sú certifikované príslušnými autorizovanými osobami, a sú pod neustálym dohľadom kontrolórov kvality, či už interných (u výrobcov) alebo externých (skúšobní a odberateľov). Ak aj napriek uvedeným skutočnostiam sa vyskytnú reklamácie, budú sa riešiť podľa Reklamačného poriadku našej spoločnosti.

Doplňujúce informácie

Na požiadanie zákazníka zabezpečíme dopravu vlastnými vozidlami a v prípade väčšieho odberu materiálu (cca 10-12 paliet rúr + tvarovky) v celkovej hodnote cca 500.000,- Sk je doprava v rámci celého územia SR zdarma.

Na vyžiadanie Vám zašleme katalóg výrobkov firmy AQUAMONT spol. s r.o., certifikáty k príslušným výrobkom a podáme ďalšie technické informácie.

V prípade záujmu Vám naša spoločnosť ponúka široký sortiment výrobkov zmluvných partnerov firmy AQUAMONT spol. s r. o., ktorými sú :

 • Jihomoravská Armaturka spol. s r.o. Hodonín, ČR
 • Vodohospodářské opravny a strojírny Písek a.s., ČR
 • UNIDELTA S.p.A. Vestone Taliansko
 • Plastika a.s. Nitra
 • DAN SLOVAKIA spol. s r.o. Nitra
 • Pipelife Slovakia s.r.o, Piešťany
 • Leier Baustoffe SK s.r.o. Bratislava
 • Campri s.r.o. Ivánka pri Nitre
 • Hydro BG s.r.o. Kuchyňa
 • Sving SK s.r.o. Púchov
 • Wavin Slovakia s.r.o. Bánovce nad Bebravou
 • Rehau s.r.o. Bratislava
 • BASF - stavebné hmoty Slovensko s.r.o. Žilina
 • Skladba sortimentu

  Kapitola A
  Vlastné výrobky

  Kapitola B
  UNIDELTA – Tvarovky na PEHD rúry, Navrtávacie pásy

  Kapitola C
  Revízne a čistiace šachty

  Kapitola F
  VIKING JOHNSON – Spojovacie a opravárenské výrobky

  Kapitola G
  GEBO spojky na oceľové potrubia

  Kapitola H
  FRIALEN – Elektrotvarovky, tvarovky na tupo, prístrojová technika

  Ceny

  Uvedené ceny sú bez 19 % DPH a sú platné od 01. 01. 2009 až do vydania nového cenníka.

  Objednávky prosíme doručovať v dostatočnom časovom predstihu, aby sme ich mohli zaradiť do nášho harmonogramu výroby a subdodávok, a tým sa v maximálnej možnej miere prispôsobiť k Vami požadovanému termínu dodávky.

  AQUAMONT spol. s r.o. si vyhradzuje právo aktuálnej zmeny cien. Vzhľadom na permanentný pohyb cien surovín a materiálov Vám odporúčame vyžiadať si konkrétnu cenovú ponuku na požadovaný tovar, prípadne nadviazať kontakt s niektorým z našich odbytových stredísk, kde Vám ochotne poskytneme informácie o aktuálnych cenách ponúkaných výrobkov.