FRIALEN®
UB

Používa sa na spájanie potrubí a ich súčastí. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zváraciu zónu a studené zóny na okrajoch a v strede. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov.
Od d 280 sú elektrotvarovky štandardne vybavené technikou predohrevu pre optimálne uzavretie medzier, pre d 280 - d 450 je použitie predohrevu doporučené, pre d 500 - d 710 je použitie predohrevu predpísané.
* d 280 - d 800 - oddelené zváracie zóny
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE
D
L


Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
20 612 660
3,45
2 80
4.000
33
60


0,037
25 612 661
4,02
2 60
3.000
38
66


0,044
32 612 662
4,41
2 30
1.500
45
78


0,073
40 612 663
4,58
2 20
1.000
54
86


0,096
50 612 664
7,14
2 12
600
68
98


0,151
63 612 665
7,47
2 5
250
82
112


0,211
75 612 666
10,42
2 20
360
98
122


0,322
90 612 667
12,45
2 30
240
118
138


0,522
110 612 668
15,17
2 24
192
142
158


0,863
125 612 669
23,30
2 16
128
160
172


1,199
140 615 001
27,05
2 12
96
181
184


1,632
160 612 671
27,55
2 8
64
206
202


2,336
180 612 672
45,74
1 6
48
227
210


2,950
200 612 673
53,61
1 2
36
252
224


3,950
225 612 674
57,69
1 1
36
282
240


5,150
250 612 675
111,8
1 1
24
315
246


7,100
280* 615 073
158,67
1 1
18
355
268


10,300
315* 612 670
180,31
1 1
18
400
285


13,750
355* 615 074
304,12
1 1
9
450
300


18,500
400* 615 075
373,27
2 1
4
500
320


23,200
450* 615 076
718,22
1 1
4
560
340


30,400
500* 615 124
774,71
2 1
4
630
360


42,500

PE 100 SDR 17
Maximálny povolený prevádzkový tlak 10 bar (voda) / 5 bar (plyn)
560* 615 706
881,73
2 1
2
630
370


23,000
630* 615 726
1121,39
2 1
2
710
400


30,000
710* 615 994
1312,29
2 1
2
800
400


41,000
800* 616 290
2030,51
2 1
1
900
500


65,900

FRIALONG

Objímka so zvýšenou bezpečnosťou vybavená odkrytým vyhrievacím vinutím pre optimálny prenos tepla, s veľkou hĺbkou zásuvu, mimoriadne širokými zváracími a chladnými zónami pre optimálne vedenie trubky a odpruženie zváraných plôch bez držiakov. Je určená pre zváranie PE potrubí z kotúčov a bubnov.
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE D B
L
t
Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/ks
32 615 736
8,73
2 20 62 1.000 45 62
136
67
0,114
40 615 737
9,06
2 13 71 650 54 71
146
72
0,160
50 615 608
14,01
2 8 82 400 68 82
175
86
0,250
63 615 738
14,74
2 5 96 250 82 96
197
97
0,340

Sheet 3: 8

FRIALEN®
UB PN25

Používa sa na spájanie potrubí a ich súčastí pre tlak do 25 barov. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zváraciu zónu a studené zóny na okrajoch a v strede. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov. Určené pre zváranie potrubí triedy SDR 11 a SDR 7,4.
PE 100 SDR 7,4
Maximálny povolený prevádzkový tlak 25 bar (voda)
d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE D

L


Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
90 616 270
25,92
2 30
240 117

138


0,530
110 616 271
31,63
2 24
192 142

159


0,891
125 616 272
43,22
2 16
128 160

172


1,196
140 616 273
50,12
2 12
96 181

184


1,622
160 616 274
57,43
2 8
64 206

203


2,358
180 616 282
84,74
2 6
48 225

210


2,950
200 616 283
99,32
2 2
36 250

224


3,870
225 616 284
120,20
2 1
33 280

240


5,160
250 616 285
169,39
2 1
24 315

246


6,840

Od d 280 sú elektrotvarovky štandardne vybavené technikou predohrevu pre optimálne uzavretie medzier. Určené pre zváranie potrubí triedy SDR 11 a SDR 7,4.
* d 280 - d355 - oddelené zváracie zóny, tzn. každá strana elektrotvarovky je zváraná samostatne

280* 616 286
240,42
2 1
18 355

268


10,700
315* 616 287
273,22
2 1
18 400

285


13,400
355* 616 288
460,80
2 1
9 450

300


17,900


Sheet 4: 9

FRIALEN®
MB

Objímka so zvýšenou bezpečnosťou vybavená odkrytým vyhrievacím vinutím pre optimálny prenos tepla, s veľkou hĺbkou zásuvu, mimoriadne širokými zváracími a chladnými zónami pre optimálne vedenie trubky a odpruženie zváraných plôch bez držiakov.

Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE D B
L
t
Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
20 612 680
3,45
1 80
4.000 33 49
60
29
0,04
25 612 681
4,02
1 60
3.000 38 55
66
32
0,05
32 612 682
4,41
1 30
1.500 45 61
78
38
0,07
40 612 683
4,58
1 20
1.000 54 71
86
42
0,1
50 612 684
7,14
1 12
600 68 82
98
48
0,15
63 612 685
7,47
1 5
250 82 96
112
55
0,21
75 612 686
10,42
1 20
360 98 110
122
60
0,32
90 612 687
12,45
1 30
240 117 128
138
68
0,52
110 612 688
15,17
1 24
192 142 152
158
78
0,87
125 612 689
23,3
1 16
128 161 171
172
85
1,2
140 612 690
27,05
1 12
96 181 188
184
91
1,64
160 612 691
27,55
1 8
64 206 213
202
100
2,34

AM

Používa sa na spájanie potrubí a ich súčastí. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zváraciu zónu a studené zóny na okrajoch a v strede. Tvarovka je určená na zváranie bez držiakov.
Elektrotvarovka AM je určená pre zváranie potrubí PE 63, PE 80, PE 100, SDR 17 až 33. * d 500 - d 630 - oddelené zváracie zóny

PE 100 SDR 17
Maximálny povolený prevádzkový tlak 10 bar (voda)
d Objed.
EUR/
Sklad. VE PE D
L
t
Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kg
110 680 001
12,65
1 24 192 130
160
80
0,600
125 680 013
16,73
1 22 176 146
160
80
0,620
160 680 002
20,45
1 12 96 184
180
90
1,100
180 680 003
28,48
1 8 64 207
180
90
1,700
200 680 004
35,92
1 1 56 229
180
90
3,200
225 680 005
42,12
1 4 32 254
200
100
2,000
250 680 006
60,08
1 1 33 282
220
110
3,100
280 680 007
101,08
2 1 32 316
220
110
3,700
315 680 008
112,03
1 1 24 355
220
110
4,900
355 680 009
164,84
1 1 20 400
220
110
6,100
400 680 010
209,45
1 1 12 450
220
110
7,850
450 680 011
274,12
2 1 6 506
270
135
8,400
500* 680 012
387,94
2 1 4 562
270
135
14,900
560* 680 018
547,30
2 1 2 630
380
190
24,800
630* 680 019
810,50
2 1 2 710
420
210
33,200

Sheet 5: 10

FRIALEN®
FRIASTOPP-M

Predĺžená elektrospojka FRIALONG s integrovaným uzatváracím systémom SENTRY GS® . Bezpečnostný prípravok, ktorý v prípade poškodenia plynového potrubia, napr. pri výkopových alebo vŕtacích prácach automaticky uzavrie prívod plynu. S odkrytou vyhrievacou špirálou pre optimálny prenos tepla, s veľkou hĺbkou zásuvu, so širokou zváracou zónou ako aj studenou zónou na koncoch a v strede tvarovky, zabraňujúcou úniku taveniny. Vďaka uvedeným vlastnostiam nie je pri montáži potrebné používať upevňovacie prípravky. Univerzálny typ Z je optimalizovaný pre praktické požiadavky na prevádzkové tlaky a požadované prietoky.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 5 bar (plyn)
d Objed
EUR/
Sklad VE
PE Prevádzkový tlak
L VN
Hmotnosť

čislo
Kus
status


pmin - pmaxkg/kus
32 Z 616 187
72,26
2 20
1.000 35 mbar - 5 bar
136 17-40
0,140
40 Z 616 188
120,93
2 13
650 35 mbar - 5 bar
146 26-62
0,218
50 Z 616 189
155,91
2 8
400 35 mbar - 5 bar
175 41-99
0,375
63 Z 616 190
189,4
2 5
250 35 mbar - 5 bar
197 66-158
0,530
32 D 616 191
80,13
2 20
1.000 25 mbar - 1 bar
136 11-16
0,140
32 B 616 192
87,43
2 20
1.000 100 mbar - 5 bar
136 26-60
0,140
40 D 616 193
120,93
2 20
640 25 mbar - 1 bar
146 19-27
0,22
40 B 616 194
131,15
2 20
640 100 mbar - 5 bar
146 39-90
0,22
50 D 616 195
161,72
2 10
320 25 mbar - 1 bar
175 28-40
0,38
50 B 616 196
170,48
2 10
320 100 mbar - 5 bar
175 58-135
0,375
63 D 616 197
211,28
2 8
256 25 mbar - 1 bar
197 51-72
0,530
63 B 616 198
222,93
2 8
256 100 mbar - 5 bar
197 94-219
0,530

FRIASTOPP-P

Predĺžená elektrospojka FRIALONG s integrovaným uzatváracím systémom Gas-StopTM. Bezpečnostný prípravok, ktorý v prípade poškodenia plynového potrubia, napr. pri výkopových alebo vŕtacích prácach automaticky uzavrie prívod plynu. S odkrytou vyhrievacou špirálou pre optimálny prenos tepla, s veľkou hĺbkou zásuvu, so širokou zváracou zónou ako aj studenou zónou na koncoch a v strede tvarovky, zabraňujúcou úniku taveniny. Vďaka uvedeným vlastnostiam nie je pri montáži potrebné používať upevňovacie prípravky. Univerzálny typ U je optimalizovaný pre praktické požiadavky na prevádzkové tlaky a požadované prietoky.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 5 bar (plyn)
d Objed
EUR/
Sklad VE
PE Prevádzkový tlak
L VN
Hmotnosť

čislo
Kus
status


pmin - pmaxkg/kus
32 U 616 199
67,75
2 40
1.280 35 mbar - 5 bar
136 15-35
0,140
32 UUE 616 200
67,75
2 40
1.280 35 mbar - 5 bar
136 15-35
0,140
50 U 616 201
146,15
2 20
640 35 mbar - 5 bar
175 35-80
0,35
50 UUE 616 202
146,15
2 20
640 35 mbar - 5 bar
175 35-80
0,35
63 U 616 203
177,59
2 12
384 35 mbar - 5 bar
197 55-120
0,56
63 UUE 616 204
177,59
2 12
384 35 mbar - 5 bar
197 55-120
0,56
32 A/D 616 205
75,12
2 40
1.280 25 mbar - 1 bar
136 10-14
0,140
32 B 616 206
81,96
2 40
1.280 150 mbar - 5 bar
136 20-45
0,140
50 A/D 616 207
151,63
2 20
640 25 mbar - 1 bar
175 25-35
0,35
50 B 616 208
159,83
2 20
640 150 mbar - 5 bar
175 48-112
0,35
63 A/D 616 209
198,07
2 12
384 25 mbar - 1 bar
197 40-55
0,56
63 B 616 210
208,99
2 12
384 150 mbar - 5 bar
197 75-180
0,56


Sheet 6: 11

FRIALEN®
MV

Používa sa na uzatváranie koncov potrubí z PE. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zváraciu zónu a chladnú zónu. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov. Možnosť použitia ako záslepka pre domček DAA
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d Objed
EUR/
Sklad VE
PE D

L
t
Hmotnosť

čislo
Kus
status

kg/kus
20 612 025
6,01
2 40
2.000 35

72
33
0,04
25 612 026
6,41
1 40
2.000 40

80
36
0,06
32 612 027
7,47
1 40
1.280 49

91
42
0,09
40 612 028
8,27
1 25
800 58

98
45
0,13
50 612 029
12,28
1 20
640 70

114
53
0,190
63 612 030
13,61
1 15
480 84

117
55
0,27
75 612 031
21,28
1 20
360 98

133
61
0,39
90 612 032
28,51
1 30
240 117

155
71
0,66
110 612 033
35,88
1 24
192 142

181
83
1,13
125 612 034
44,75
1 16
128 158

186
85
1,38
160 612 035
61,97
1 8
64 206

262
119
2,85
180 616 183
84,58
2 6
48 225

195
100
2,500
225 616 185
131,78
1 4
32 280

230
115
4,850

MR

S odkrytou výhrevnou špirálou na optimálny rozvod tepla, s veľkou hĺbkou, mimoriadne širokou zónou zvárania, ako aj chladnými zónami na koncoch a v strede objímky, montáž možná aj bez použitia držiakov.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE
D1/D2
L
t t1 Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
32/20 615 386
5,58
1 40
2.000
45/32
88
39 30 0,06
32/25 615 502
6,11
1 40
2.000
45/38
88
39 33 0,060
40/20 615 387
7,47
2 30
1.500
54/32
98
43 30 0,07
40/32 615 388
7,47
1 25
1.250
54/45
98
43 39 0,09
50/20 612 069
8,00
1 16
800
68/32
110
49 30 0,13
50/32 612 070
8,40
1 16
800
68/45
110
49 39 0,14
50/40 612 071
9,26
1 12
600
68/54
110
49 43 0,14
63/32 615 389
11,32
1 10
500
82/45
125
55 39 0,22
63/40 615 390
11,32
1 8
400
82/54
125
55 43 0,22
63/50 612 072
11,32
1 8
400
82/68
125
55 48 0,24
90/50 615 391
16,90
1 15
270
117/68
160
69 49 0,49
90/63 615 392
16,90
1 15
270
117/82
160
69 55 0,510
110/63 615 393
27,09
1 10
180
142/82
160
79 55 0,729
110/90 615 693
27,52
1 8
144
140/115
180
79 69 0,900
125/90 615 694
33,56
1 8
144
155/115
200
86 69 0,980
160/110 615 695
52,91
1 8
64
201/140
230
98 79 1,990

Sheet 7: 12

FRIALEN®
MR-STOPP

Elektrotvarovková redukcia MR s integrovaným uzatváracím systémom SENTRY GS®, ktorý automaticky uzavrie prietok plynu v prípade poškodenia potrubia, napr. bagrovaním, príp. vŕtacími prácami. Univerzálny typ Z zabezpečuje optimálnym spôsobom požiadavky na rozsah prevádzkových tlakov a požadovaný prietok. Typ A/D a UUE sú vybavené nastaviteľným zariadením pre prietok plynu.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak pre TYP Z: 5 bar, pre Typ D: 1 bar (plyn)
d1/d2 Typ Objed. EUR/ Sklad. VE
PE
Prevádzkový tlak VN
L Hmotnosť


číslo Kus statuspmin - pmax


kg/kus
50/40 Z 616 218 180,31 2 12
600
35 mbar - 5 bar 26-62
110 0,210
50/40 D 616 237 193,99 2 12
600
25 mbar - 1 bar 19-27
110 0,210
63/32 Z 616 219 122,95 2 10
500
35 mbar - 5 bar 17-40
125 0,240
63/32 D 616 238 128,39 2 10
500
25 mbar - 1 bar 11-16
125 0,240
63/40 Z 616 220 188,51 2 8
400
35 mbar - 5 bar 26-62
125 0,290
63/40 D 616 239 199,43 2 8
400
25 mbar - 1 bar 19-27
125 0,290
63/50 Z 616 221 228,11 2 8
400
35 mbar - 5 bar 41-99
125 0,370
63/50 D 616 240 243,15 2 8
400
25 mbar - 1 bar 28-40
125 0,360

WS11°

Používa sa na spájanie potrubí a ich súčastí. Spájaním jednotlivých kusov WS11°alebo spájaním s W30°, W45° a W90° môžeme vytvoriť rôzne stupne uhlov. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d Objed.
EUR/ Sklad. VE
PE
D
L t1 t2
Hmotnosť

číslo
Kus status

kg/ks
110 616 139
45,84 1 8
144
141
235 79 82
0,960
125 616 140
62,67 2 5
90
160
250 84 87
1,300
160 616 141
120,63 1 8
64
200
295 93 98
2,350
180 616 142
155,68 2 4
32
226
310 100 105
3,140
225 616 143
268,21 1 1
18
280
350 114 120
5,280

W30°

Používa sa na spájanie potrubí a ich súčastí. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zváraciu zónu a chladné zóny na okrajoch a v strede. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov.

PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d Objed.
EUR/ Sklad. VE
PE
D
L
t
Hmotnosť

číslo
Kus status

kg/ks
90 615 272
32,30 1 8
144
115
224
71
0,78
110 615 273
47,07 1 6
108
142
252
83
1,26
125 615 274
63,50 1 4
72
158
270
85
1,64
160 615 340
122,09 1 5
40
199
350
96
3,87
180 616 261
154,92 2 3
24
229
390


4,800
200 616 262
213,50 2254
412


6,660
225 616 263
261,14 1281
456


8,560

Sheet 8: 13

FRIALEN®
W45°

Používa sa na spájanie potrubí a ich súčastí. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zváraciu zónu a chladné zóny na okrajoch a v strede. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE

D L
t
Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/ks
32 612 092
10,19
1 20
1.000

49 106
42
0,093
40 612 094
12,08
1 13
650

58 128
45
0,143
50 612 096
15,27
1 10
500

70 146
53
0,210
63 612 098
17,56
1 4
200

84 158
55
0,297
75 612 100
24,86
1 14
252

96 198
61
0,516
90 612 102
31,20
1 8
144

115 232
71
0,806
110 612 104
44,88
1 10
80

138 265
83
1,320
125 612 106
61,87
1 10
80

157 279
85
1,771
160 615 275
122,09
1 4
32

207 377
96
4,408
180 615 687
154,92
2 3
24

228 382
103
4,606
200 616 264
213,50
2
254 415


6,760
225 615 688
261,14
1 1
8

280 450
118
8,290

W90°

Používa sa na spájanie potrubí a ich súčastí. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zváraciu zónu a chladné zóny na okrajoch a v strede. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov.

PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE

D L
t
Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/ks
25 612 091
9,59
1 30
1.500

37 73
36
0,058
32 612 093
10,19
1 20
1.000

43 82
42
0,072
40 612 095
12,08
1 13
650

53 96
45
0,112
50 612 097
15,27
1 9
450

66 113
53
0,190
63 612 099
17,56
1 4
200

83 136
55
0,340
75 612 101
24,86
1 12
216

96 170
61
0,595
90 612 103
31,20
1 6
108

115 202
71
0,953
110 612 105
44,88
1 10
80

138 234
83
1,563
125 612 107
61,87
1 8
64

157 254
85
2,029
160 615 276
122,09
1 3
24

207 329
96
4,845
180 615 689
154,92
2 3
24

228 354
103
5,761
200 616 265
213,50
2
254 392


8,560
225 615 690
261,14
1 1
8

280 430
118
10,220

Sheet 9: 14

FRIALEN®
WF 90°

Pätka s kolenom tvoria homogénny celok, ktorý je možné upevniť na základy, a má pripojovacie hrdlo d 63 / SDR 11 pre domovú prípojku a pre zamedzenie stagnácie pri stranove vysadených alebo koncových hydrantoch. Pre hydranty s prírubovým pripojením doporučujeme našu integrovanú prírubu s lemovým nákružkom EFL. Pozri prírubovú redukciu FLR ako prechod na DN 80.
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda)
d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE H2 H1 B L x y
Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
90 615 989
231,83
1 3
54 225 132 200 297 25 20
2,120
110 615 998
332,90
2 6
48 295 145 200 346 25 20
2,860

WFM 90°

Kompaktný stavebný diel, ktorý sa používa na pripojenie hydrantov vedľa hlavného potrubia. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zváraciu zónu a chladné zóny na okrajoch a v strede. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda)
d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE H2 H1 B L x y
Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
90 615 989 M 51,52
1 3
54 225 132 200 297 25 20
2,120
110 615 998 M 65,86
2 6
48 295 145 200 346 25 20
2,860

WET

Kompaktný stavebný diel, ktorý sa používa na spájanie potrubí a ich súčastí. Pri paralelnej pokládke dvoch hlavných vedení sa používa na premostenie domovej prípojky. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zváraciu zónu a chladné zóny na okrajoch a v strede. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov.
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE D
L L1
t
Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
32 616 051
66,32
2 15
750 49
177 73
42
0,220
40 616 052
80,86
2 15
480 58
215 89
49
0,330
50 616 053
97,03
2 15
270 70
242 100
53
0,51
63 616 054
113,22
2 10
180 84
256 106
55
0,7

WFGB

Kompaktný stavebný diel, ktorý sa používa na pripojenie hydrantov systémom BAIO®. Liatinové teleso je zaliate do polyetylénového púzdra bez možnosti demontáže. Prechod je z tvárnej liatiny včítane tesniaceho krúžku. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zváraciu zónu a chladné zóny na okrajoch a v strede. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda)
d/DN Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE
L H1 H t t1 Z Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
110/80 616 150
784,41
2 3
12
346 142 418 83 112 218 8,340


Sheet 10: 15

FRIALEN®
WFGN

Kompaktný stavebný diel, ktorý sa používa na pripojenie hydrantov systémom NOVO-SIT®.Prechod je z tvárnej liatiny včítane Tyton-tesniaceho krúžku a NOVO-SIT® tesniaceho krúžku s istením proti posuvu. Liatinové teleso je zaliate do polyetylénového púzdra bez možnosti demontáže. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zváraciu zónu a chladné zóny na okrajoch a v strede. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda)
d/DN Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE
L H1 H t t1 Z Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
110/80 616 151
827,56
2 3
12
346 142 424 83 112 218 8,460

TA (Kit)

Používa sa na spájanie potrubí a ich súčastí. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zváraciu zónu a chladné zóny na okrajoch a v strede. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov. Priebežná časť tvarovky má monofilárne vinutie, odbočková časť sa privarí spojkou, ktorá je súčasťou dodávky (Kit). Odbočková časť je predĺžená, umožňuje opakované zvarenie.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE D
L1 L2 t t1
Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
32 612 161
13,64
1 30
540 44
116 131 39 80
0,17
40 612 162
15,10
1 20
360 53
146 151 43 88
0,3
50 612 163
21,44
1 10
180 67
175 186 49 110
0,49
63 612 164
22,67
1 5
90 81
197 203 56 115
0,790

T

Používa sa na spájanie potrubí a ich súčastí. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zváraciu zónu a chladné zóny na okrajoch a v strede. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov.

PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE

D L L1 t
Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
75 612 165
32,26
1 10
180

98 278 187 61
0,980
90 612 166
41,56
1 16
80

117 305 211 71,5
1,647
110 612 167
61,11
1 8
48

142 355 248 83
0,580
125 612 168
76,25
1 6
40

158 384 272 85
3,520
160 615 277
128,06
1 4
24

199 430 315 96
5,820
180 615 691
191,60
2 2
16

228 480 354 103
7,900
200 616 266
249,75
2
251 550 400

11,060
225 615 692
272,75
1 1
8

280 580 430 118
13,990

Sheet 11: 16

FRIALEN®
TGB

Kompaktný stavebný diel zhotovený z FRIALEN T-kusu a odbočky BAIO® z tvárnej liatiny včítane tesnenia. Liatinové teleso je zaliate do polyetylénového púzdra bez možnosti demontáže.Používa sa na napojenie hydrantov alebo uzatváracích armatúr systému BAIO®. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zváraciu zónu a chladné zóny na okrajoch a v strede. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov.

PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda)
d/DN Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE
L H t t1 Z
Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
110/80 616 147
663,88
2 4
16
302 346 83 110 220
7,530
125/80 616 148
766,35
2 3
12
314 361 85 110 219
8,300
160/80 616 149
984,90
2 2
8
390 380 96 110 200
12,000

TGN

Kompaktný stavebný diel zhotovený z FRIALEN T-kusu a odbočky NOVO-SIT® z tvárnej liatiny včítane tesnenia. Liatinové teleso je zaliate do polyetylénového púzdra bez možnosti demontáže.Používa sa na napojenie hydrantov alebo uzatváracích armatúr systému NOVO-SIT®. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zváraciu zónu a chladné zóny na okrajoch a v strede. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov.
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda)
d/DN Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE
L H t t1 Z
Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
90/80 616 300
538,21
2 1
50
245 3156,610
110/80 616 144
663,88
2 4
16
302 352 83 112 226
7,630
125/80 616 145
766,35
2 3
12
314 367 85 112 225
8,400
160/80 616 146
984,90
2 2
8
390 422 96 112 242
13,635

Sheet 12: 17

FRIALEN®
DAA (Kit)

Používa sa na realizáciu odbočiek a prípojok za prevádzkového tlaku. Dodáva sa ako sada s objímkou MB alebo redukciou MR potrebného rozmeru. Integrovaný navŕtavač je vedený v kovovom závite opatrenom zarážkami. Navŕtavač je tesnený O-krúžkom. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Oblasť navŕtania je bez vyhrievania. Uzatváracia zátka je tesnená O-krúžkom. Konštrukcia umožňuje urobiť tlakovú skúšku prípojky pred navŕtaním. Adaptér na tlakovú skúšku je v časti Prístrojová technika FRIALEN/FRIAFIT. Navŕtavací domček možno v extrémnych situáciách uzavrieť klenutým dnom MV. Predĺžená odbočková časť umožňuje opakované zvarenie odbočky.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d1/d2 Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE d3

Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
40/20 615 644
29,01
1 20
640 32

0,335
40/25 615 644/25
35,98
2 30
400 32

0,411
40/32 615 644/32
30,77
1 30
400 32

0,411
50/20 615 646/20
36,38
2 20
360 40

0,516
50/25 615 645
35,19
1 20
360 40

0,467
50/32 615 646
35,58
1 20
360 40

0,516
63/20 615 647
38,41
1 16
288 40

0,481
63/25 615 648
37,84
1 16
288 40

0,494
63/32 615 649
37,51
1 16
288 40

0,527
63/40 615 650
39,53
1 16
288 40

0,587
75/32 615 651
42,06
1 12
216 40

0,728
75/40 615 652
42,82
1 12
216 40

0,744
90/20 615 653
42,85
2 12
96 50

1,166
90/25 615 654
42,62
1 12
96 50

1,171
90/32 615 655
42,06
1 12
96 50

1,184
90/40 615 656
49,72
1 12
96 50

1,304
90/50 615 657
52,61
1 12
96 50

1,313
90/63 615 658
49,53
1 12
96 50

1,523
110/20 615 659
48,93
2 10
128 50

1,145
110/25 615 660
49,39
1 10
128 50

1,150
110/32 615 661
44,88
1 10
128 50

1,163
110/40 615 662
53,54
1 10
128 50

1,285
110/50 615 663
57,53
1 10
128 50

1,294
110/63 615 664
54,47
1 10
80 50

1,717
125/20 615 665
56,03
2 10
80 50

1,516
125/25 615 666
56,50
2 10
80 50

1,521
125/32 615 667
54,64
1 10
80 50

1,534
125/40 615 668
61,74
2 10
80 50

1,657
125/50 615 669
64,63
2 10
80 50

1,666
125/63 615 670
61,57
2 10
80 50

1,329
140/50 615 671
75,98
2 10
80 50

1,507
160/20 615 672
59,02
2 6
48 50

1,936
160/25 615 673
58,65
1 6
48 50

1,941
160/32 615 674
58,22
1 6
48 50

1,954
160/40 615 675
61,57
1 6
48 50

2,081
160/50 615 676
83,75
1 6
48 50

2,090
160/63 615 677
80,69
1 6
48 50

2,247
180/32 615 678
85,84
2 5
40 50

1,928
180/50 615 679
88,56
2 5
40 50

2,072
180/63 615 680
88,89
2 5
40 50

2,170
200/32 615 681
94,57
2 5
40 50

1,899
200/40 615 683/40
98,79
2 5
40 50

2,234
200/50 615 682
97,29
2 5
40 50

2,112
200/63 615 683
97,62
2 5
40 50

2,234
225/32 615 684
94,90
1 5
40 50

2,016
225/40 615686/40
101,04
1 5
40 50

2,100
225/50 615 685
101,04
1 5
40 50

2,191
225/63 615 686
97,96
1 5
40 50

2,351

Sheet 13: 18

FRIALEN®
DAP

Používa sa na realizáciu odbočiek a prípojok za prevádzkového tlaku. Odbočková časť je paralelná vzhľadom na navŕtavací domček, čo umožňuje montáž v horizontálnej polohe. Integrovaný navŕtavač je vedený v kovovom závite opatrenom zarážkami. Navŕtavač je tesnený O-krúžkom. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Oblasť navŕtania je bez vyhrievania. Uzatváracia zátka je tesnená O-krúžkom. Konštrukcia umožňuje urobiť tlakovú skúšku prípojky pred navŕtaním. Adaptér na tlakovú skúšku je v časti Prístrojová technika FRIALEN/FRIAFIT. Navŕtavací domček možno v extrémnych situáciách uzavrieť klenutým dnom MV. Predĺžená odbočková časť umožňuje opakované zvarenie odbočky.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d1/d2 Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE d3 t
Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
63/32 616 042
52,45
2 16
288 40 84
0,560
90/32 616 043
58,19
2 16
128 50 65
1,130
110/32 615 581
65,56
2 12
96 50 115
1,255
110/50 615 606
70,47
2 12
96 50 115
1,310
125/32 615 711
74,59
2 12
96 50 115
1,270
125/50 615 712
81,13
2 12
96 50 115
1,330
160/32 615 713
108,18
2 8
64 50 115
1,540
160/50 615 714
109,84
2 8
64 50 115
1,600
180/32 615 715
122,12
2 6
48 50 115
1,540
180/50 615 716
122,12
2 6
48 50 115
1,600
225/32 615 717
177,02
2 6
48 50 115
1,570
225/50 615 718
177,02
2 6
48 50 115
1,630

DAA-TL

Používa sa na realizáciu odbočiek a prípojok za prevádzkového tlaku. Montáž sa robí pomocou zariadenia FRIATOP (pozri časť Prístrojová technika FRIALEN/FRIAFIT). Môže sa použiť na všetky priemery rúr podľa špecifikácie. Integrovaný navŕtavač je vedený v kovovom závite opatrenom zarážkami. Navŕtavač je tesnený O-krúžkom. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Oblasť navŕtania je bez vyhrievania. Uzatváracia zátka je tesnená O-krúžkom. Konštrukcia umožňuje urobiť tlakovú skúšku prípojky pre navŕtaním. Adaptér na tlakovú skúšku je v časti Prístrojová technika. Navŕtavací domček možno v extrémnych situáciách uzavrieť klenutým dnom MV. Predĺžená odbočková časť umožňuje opakované zvarenie odbočky.
* d1 do d400 pre rúry SDR 17

PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d1/d2 Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE d3

Hmotnosť
* číslo
Kus
status

kg/kus
250-315/63 615 339
242,98
1 5
90 50

1,416

Sheet 14: 19

FRIALEN®
DAV (Kit)
Prípojkový ventil s navŕtavacou armatúrou


Kompaktný stavebný diel z PE. Vreteno z ušľachtilej ocele, Izolácia nie je potrebná. Používa sa na realizáciu odbočiek a prípojok za prevádzkového tlaku. Dodáva sa ako sada s objímkou MB alebo redukciou MR potrebného rozmeru. Integrovaný navŕtavač je vedený v kovovom závite opatrenom zarážkami. Navŕtavač je tesnený O-krúžkom. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Oblasť navŕtania je bez vyhrievania. Predĺžená odbočková časť umožňuje opakované zvarenie odbočky. Nevyžaduje údržbu. Montuje sa so zemnou súpravou, napríklad FRIALEN BS.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d1/d2 Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE L SW
Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
50/32 615955
173,47
2 16
288 160 14
0,750
63/32 615 614
180,41
2 16
288 160 14
0,857
63/40 615 615
181,14
2 16
288 160 14
0,924
75/32 615 956
189,11
2 16
288 160 14
0,850
90/32 615 616
131,58
1 12
96 190 14
1,886
90/40 615 617
202,45
2 12
96 190 14
2,024
90/50 615 618
204,47
2 12
96 190 14
2,033
90/63 615 619
201,39
2 12
96 190 14
2,195
110/32 615 620
141,34
1 10
80 190 14
2,056
110/40 615 621
151,96
2 10
80 190 14
2,214
110/50 615 622
151,96
2 10
80 190 14
2,223
110/63 615 623
148,91
1 10
80 190 14
2,368
125/32 615 624
240,79
2 10
80 190 14
2,176
125/40 615 625
244,34
2 10
80 190 14
2,322
125/50 615 626
243,64
2 10
80 190 14
2,331
125/63 615 627
244,34
2 10
80 190 14
2,476
140/63 615 930
253,97
2 10
80 190 14
2,290
160/32 615 628
162,95
1 6
48 245 14
2,722
160/40 615 629
200,03
2 6
48 245 14
2,857
160/50 615 630
200,03
2 6
48 245 14
2,866
160/63 615 631
196,94
2 6
48 245 14
3,018
180/32 615 632
268,51
2 5
40 245 14
2,613
180/40 615 633
272,75
2 5
40 245 14
2,763
180/50 615 634
272,79
2 5
40 245 14
2,772
180/63 615 635
273,85
2 5
40 245 14
2,986
200/32 615 636
274,35
2 5
40 245 14
2,650
200/40 615 637
278,53
2 5
40 245 14
2,760
200/50 615 638
277,07
2 5
40 245 14
2,769
200/63 615 639
278,80
2 5
40 245 14
2,983
225/32 615 640
187,88
2 5
40 245 14
2,710
225/40 615 641
195,98
2 5
40 245 14
2,930
225/50 615 642
195,98
2 5
40 245 14
2,939
225/63 615 643
192,89
2 5
40 245 14
3,086

K
Elektrotvarovkové dienko pre navŕtavaciu armatúru


Používa sa v spojení s elektrotvarovkou DAA na uzatvorenie navŕtavacieho domčeka. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zváraciu zónu a chladnú zónu. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d1/d2 Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE D L
Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
50 612 310
14,34
2 30
960 69 72
0,115

Sheet 15: 20

FRIALEN®
DAV-TL

Kompaktný stavebný diel z PE. Vreteno z ušľachtilej ocele, Izolácia nie je potrebná. Používa sa na realizáciu odbočiek a prípojok za prevádzkového tlaku. Dodáva sa ako sada s objímkou MB alebo redukciou MR príslušného rozmeru. Integrovaný navŕtavač je vedený v kovovom závite opatrenom zarážkami. Navŕtavač je tesnený O-krúžkom. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Oblasť navŕtania je bez vyhrievania. Predĺžená odbočková časť umožňuje opakované zvarenie odbočky. Nevyžaduje údržbu. Montuje sa so zemnou súpravou, napríklad FRIALEN BS.
PE 100 SDR 17
Maximálny povolený prevádzkový tlak 10 bar (voda) / 5 bar (plyn)
d1 Objed.
EUR/
d2 Sklad. VE PE
L
t
SW
Hmotnosť

číslo
Kus

status
kg/kus
250-315 615 589
440,42
50 2 10 80
245
105
14
2,300

BS

Teleskopická zemná súprava určená pre armatúry FRIALEN DAV.

PE SW

Hmotnosť
v metroch číslo
Kus
status

kg/kus
0,45-0,6 615 866
134,04
2 1
42 14

1,740
0,6-0,9 615 867
138,42
2 1
42 14

2,150
0,8-1,2 615 335
34,65
1 1
42 14

2,650
1,1-1,8 615 325
35,62
1 1
42 14

3,600

KHP

Guľový kohút z PE s dlhými ramenami, uzatvára sa otočením o 90°. Montáž sa robí pomocou elektrotvaroviek MB alebo UB. Nevyžaduje protikoróznu ochranu ani údržbu. Používa sa v spojení so zemnou súpravou, ktorá je v cene guľového kohúta.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE B L t SW


Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
32 630 032
112,03
1 1
171 129 310 107 50x50


0,650
40 630 040
120,49
1 1
171 129 310 107 50x50


0,700
50 630 050
137,42
1 1
171 129 310 107 50x50


0,680
63 630 063
186,22
1 1
50 195 417 125 50x50


2,330
90 630 090
275,34
1 1
24 245 545 178 50x50


4,700
110 630 110
324,90
1 1
24 245 545 178 50x50


5,100
125 630 125
373,20
1 1
24 245 545 178 50x50


5,400
160 630 160
708,29
1 1
8 329 544 154 50x50


12,800
180 630 180
754,33
2 1
8 329 544 154 50x50


13,100
200 630 200
857,40
1 1
8 329 544 154 50x50


16,750
225 630 225
1290,08
1 1
8 332 530 154 50x50


20,000

Sheet 16: 21

FRIALEN®
KH

Guľový kohút z PE s dlhými ramenami, uzatvára sa otočením o 90°. Montáž sa robí pomocou elektrotvaroviek MB alebo UB. Nevyžaduje protikoróznu ochranu ani údržbu. Používa sa v spojení so zemnou súpravou. Vnútorný prierez otvoru uzatváracej gule je ekvivalentný vnútornému prierezu pripojovacích ramien a potrubia v triede SDR11, čo znamená, že guľový kohút nespôsobuje žiadne tlakové straty a je určený aj pre nízkotlakové rozvody plynu (od 0,05 bar a viac) a pre vysadzovanie odbočiek pod plným prevádzkovým tlakom. * zemná súprava je nahradená ovládacím kľúčom
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE B L t SW1 SW2

Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
32 650 032
124,98
1 1
100 156 324 109 50x50 19

0,650
40 650 040
133,44
1 1
100 156 324 109 50x50 19

0,780
50 650 050
150,04
1 1
50 193 404 120 50x50 25

2,220
63 650 063
209,52
1 1
50 206 412 126 50x50 25

2,415
90 650 090
313,68
1 1
18 288 576 180 50x50 25

4,700
110 650 110
367,03
1 1
18 288 576 180 50x50 25

5,100
125 650 125
425,91
2 1
18 288 576 180 50x50 25

5,400
160* 650 160
1382,36
1 1
50x50
KH-ZS

Teleskopická zemná súprava na ovládanie guľových ventilov KHP, AKHP a AKHP-TL.

d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE
H
Hmotnosť

číslo
Kus
statusv metroch
kg/kus
32-50 615 481
38,17
2 1
42
0,7-1,0
1,100
32-50 615 486
40,56
2 1
42
1,0-1,6
2,100
63-200 615 482
38,17
2 1
42
0,7-1,0
1,100
63-200 615 487
40,56
2 1
42
1,0-1,6
2,100

KH-KL

Ovládací klúč je určený pre ovládanie guľových kohútov FRIALEN KH, AKHP,AKHP-TL.
* kľúč je nastaviteľný

d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE
H
Hmotnosť

číslo
Kus
statusv metroch
kg/kus
KH-KL 701 001
37,01
1 1

KH-KL* 701 002
100,48
1 1Sheet 17: 22

FRIALEN®
AKHPZostava sedlovej elektrotvarovky a guľového kohúta. Používa sa na realizáciu odbočiek za prevádzkového tlaku. Guľový kohút z PE sa uzatvára otočením o 90°. Navŕtanie sa robí pomocou navŕtavacieho zariadenia FWAB. (Pozri časť Prístrojová technika). Nevyžaduje protikoróznu ochranu ani údržbu. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Oblasť navŕtania je bez vyhrievania. Používa sa v spojení so zemnou súpravou (napr. FRIALEN ZS-KH).
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d1/d2 Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE B Vrtanie L t SW1 SW2
Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
110/63 615 427
821,78
2 6
48 180 42 330 110 50x50 25
3,072
110/90 615 428
1043,28
2 4
32 240 60 335 90 50x50 25
4,670
125/90 615 431
1070,97
2 4
32 240 60 335 90 50x50 25
4,790
160/63 615 433
833,47
2 4
32 180 42 330 110 50x50 25
3,300
160/90 615 434
1100,08
2 3
24 240 60 335 90 50x50 25
5,000
180/90 615 437
1105,92
2 4
32 240 60 335 90 50x50 25
5,000
225/63 615 439
919,41
2 3
24 180 42 330 110 50x50 25
5,000
225/90 615 440
1111,76
2 3
24 240 60 335 90 50x50 25
5,000

AKHP-TL

Používa sa na realizáciu odbočiek a prípojok za prevádzkového tlaku. Montáž sa robí pomocou zariadenia FRIATOP (pozri časť Prístrojová technika). Môže sa použiť na všetky priemery rúr v danom rozsahu. Používa sa v spojení so zemnou súpravou (napr. FRIALEN ZS-KH). Podmienky montáže a ovládania viď AKHP.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d1/d2 Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE B Vrtanie L t SW1 SW2
Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
250-450/63 615 525
973,35
2 4
32 180 42 330 110 50x50 25
2,832
250-450/90 615 526
1178,78
2 4
32 240 60 335 90 50x50 25
4,500

Sheet 18: 23

FRIALEN®
FRIALOC

FRIALOC sa používa ako uzatváracia armatúra v potrubných systémoch rozvodu vody. Jej voľný priechod nemá žiadne zúženia voči prípojnej rúre SDR 11. Ovláda sa z uličného poklopu pomocou vhodnej ovládacej tyče FBS. Jej ovládanie je jednoduché a ľahké s malým počtom otáčok.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda)
d Objed.
EUR/
Sklad. VE PE t B H H1 SW 1 d2 Ot.
Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
90 616 293
489,58
1 1 8 158 225 450 335 19 80 9
3,072
110 616 294
575,55
1 1 8 164 225 450 335 19 80 9
4,670
125 616 295
725,62
1 1 8 174 225 450 335 19 80 9
4,790
160 616 296


2 1 2 196 330 603 450 19 80 14
3,300
180 616 297


2 1 2 210 330 603 450 19 80 14
5,000

FBS

Teleskopická zemná súprava na ovládanie uzatváracej armatúry FRIALOC z uličného poklopu.

Tyče z pozinkovanej ocele
d Výška (m) Objed.
EUR/
Sklad.
VE PE
SW


Hmotnosť

min max číslo
Kus
statuskg/kus
90 - 180 0,7 - 1,0 616 308
97,92
1
1 42
30


3,450
90 - 180 0,9 - 1,3 616 309
107,08
1
1 42
30


4,200
90 - 180 1,2* - 1,8 616 310
120,86
2
1 42
30


5,400
90 - 180 1,5* - 2,3 616 318
140,74
2
1 42
30


6,650

Tyče z ušľachtilej ocele
d Výška (m) Objed.
EUR/
Sklad.
VE PE
SW


Hmotnosť

min max číslo
Kus
statuskg/kus
90 - 180 0,7 - 1,0 616 315
130,05
2
1 42
30


2,850
90 - 180 0,9 - 1,3 616 316
142,27
2
1 42
30


3,100
90 - 180 1,2* - 1,8 616 317
162,19
2
1 42
30


3,750
90 - 180 1,5* - 2,3 616 319
197,37
2
1 42
30


4,850
* pre d 160 a 180 Hmin + 0,1 m


Sheet 19: 24

FRIALEN®
VAM-RG

Sedlová elektrotvarovka s integrovaným prechodom PE/bronz. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. V priestore navŕtania nie je odporové vinutie. Kovová časť má vnútorný závit podľa DIN 2999.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE
L SW

Rp
Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
63/ 1¼" 612 794
114,52
2 20
360
73 50

1¼"
0,770
63/ 1½" 612 743
114,52
2 20
360
76 55

1½"
0,820
75/ 1¼" 615 213
121,52
2 15
270
76 50

1¼"
0,871
90/ 1½" 612 798
132,88
2 16
128
68 70

1½"
1,374
90/ 2" 612 778
142,50
2 16
128
95 70

2"
1,560
110/ 1½" 612 732
155,61
2 12
96
68 70

1½"
1,540
110/ 2" 612 733
155,61
2 12
96
95 70

2"
1,751
125/ 1½" 612 734
173,11
2 12
96
68 70

1½"
1,640
125/ 2" 612 735
173,11
2 12
96
95 70

2"
1,838
160/ 1½" 612 728
194,95
2 8
64
68 70

1½"
1,850
160/ 2" 612 729
194,95
2 8
64
95 70

2"
2,049
180/ 1½" 612 774
205,44
2 7
56
68 70

1½"
1,830
180/2" 612 776
205,44
2 7
56
95 70

2"
2,030
225/ 2" 612 827
225,55
2 5
40
95 70

2"
1,990

VAM-RG-TL

Sedlová elektrotvarovka s integrovaným prechodom PE/bronz. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. V priestore navŕtania nie je odporové vinutie. Kovová časť má vnútorný závit podľa DIN 2999. Montáž sa robí pomocou zariadenia FRIATOP (pozri časť Prístrojová technika). Môže sa použiť na všetky priemery rúr podľa špecifikácie.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE
L SW

Rp
Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
250-315/ 2" 615 470
319,03
2 10
180
90 70

2"
1,463

SPAK

Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zváraciu zónu a chladnú zónu. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE
D LHmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
75 612 311
21,58
2 24
768
98,5 840,270

Sheet 20: 25

FRIALEN®
SPA

Sedlová elektrotvarovka slúžiaca na montáž uzatváracích balónov. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. V priestore navŕtania nie je odporové vinutie. Závit podľa DIN ISO 228.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE L
SW
R Rp
Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
63 612 753
71,93
2 20
360 48


G 1½" G 1 1/8" 0,610
90 612 677
122,02
1 16
128 110
19
G 2½" G 2" 1,480
110 612 750
126,57
1 12
96 110
19
G 2½" G 2" 1,65
125 612 751
146,62
2 12
96 110
19
G 2½" G 2" 1,77
160 612 752
157,54
1 8
64 110
19
G 2½" G 2" 1,860
180 612 754
163,91
2 7
56 110
19
G 2½" G 2" 1,94
200 612 755
171,21
2 6
48 110
19
G 2½" G 2" 1,98
225 612 756
180,31
1 5
40 110
19
G 2½" G 2" 1,920

SPA-TL

Sedlová elektrotvarovka slúžiaca na inštaláciu uzatváracích balónov. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Oblasť navŕtania je bez vyhrievania. Závit podľa DIN ISO 228. Montáž sa robí pomocou zariadenia FRIATOP (pozri časť Prístrojová technika). Môže sa použiť na všetky priemery rúr podľa špecifikácie.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE L
SW
R Rp
Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
250-315 615 395
277,57
1 18
144 110
19
G 2½" G 2"
1,36

SAB

Používa sa na realizáciu odbočiek a prípojok. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. V priestore navŕtania nie je odporové vinutie. Navŕtanie sa robí integrovaným navŕtavačom. Vodiaci závit navŕtavača je v telese odbočky.
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE t
SW
L

Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
63/32 615 091
67,38
2 20
360 43
17
100

0,390
90/32 615 092
70,11
2 20
160 43
17
89

0,775
110/32 615 093
71,93
2 12
96 43
17
109

0,972
125/32 615 094
79,23
2 12
96 43
17
109

1,070
160/32 615 095
109,27
2 6
48 43
17
109

1,265

Sheet 21: 26

FRIALEN®
SA

Používa sa na realizáciu odbočiek a prípojok. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. V priestore navŕtania nie je odporové vinutie. Navŕtanie sa robí pomocou zariadenia FWAB (pozri časť Prístrojová technika).
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d1/d2 Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE
d3
L


Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
63/32 612 757
36,71
1 20
360
25
78


0,320
63/50 612 759
36,71
1 20
360
37
78


0,370
75/50 615 020
37,28
1 15
270
38
80


0,480
90/32 615 285
39,53
1 20
160
21
103


0,695
90/63 612 819
39,53
1 20
160
50
103


0,715
110/32 615 334
41,23
1 12
96
21
109


0,880
110/50 615 031
41,23
1 12
96
38
109


0,905
110/63 612 760
41,23
1 12
96
49
109


0,945
110/90 615 411
50,26
1 12
96
70
115


0,950
125/32 615 087
43,48
1 12
96
21
109


0,990
125/63 612 761
43,48
1 12
96
47
109


1,050
125/90 615 412
63,23
1 12
96
70
116


1,140
125/110 615 584
63,23
1 10
80
86
116


1,150
160/32 612 886
62,67
1 6
48
21
109


1,500
160/63 612 762
62,67
1 6
48
47
109


1,600
160/90 615 413
70,57
1 2
36
70
116


1,700
160/110 615 739
74,52
1 2
36
86
136


1,800
160/125 615 585
82,42
1 2
36
98
141


1,900
180/63 612 763
68,31
1 6
48
47
109


1,245
180/90 615 414
74,52
1 2
36
70
116


1,820
180/110 615 948
80,73
1 2
36
86
136


1,960
180/125 615 740
83,55
1 2
36
98
141


2,087
200/63 612 764
69,44
1 5
40
47
109


1,264
225/63 612 765
81,29
1 5
40
47
109


1,210
225/90 615 415
82,42
1 5
40
70
116


1,950
225/110 616 044
87,53
1 5
40
86
136


2,070
225/125 616 045
90,35
1 4
32
97
141


2,240
225/160 616 046
98,82
1 4
32
125
157


2,610

SA-TL

Používa sa na realizáciu odbočiek a prípojok. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Oblasť navŕtania je bez vyhrievania. Navŕtanie sa robí pomocou zariadenia FWAB (pozri časť Prístrojová technika). Montáž sa robí pomocou zariadenia FRIATOP (pozri časť Prístrojová technika). Môže sa použiť na všetky priemery rúr podľa špecifikácie.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d1/d2 Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE
d3
L


Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
250-560/32 615 465
187,98
1 5
90
20
109


0,62
250-560/63 615 466
195,61
1 5
90
46
109


0,68
250-560/90 615 850
218,55
1 5
90
60
111


0,770

Sheet 22: 27

FRIALEN®
SAFL

Používa sa na realizáciu odbočiek a prípojok s prírubovým ukončením. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. V priestore navŕtania nie je odporové vinutie. Navŕtanie sa robí pomocou zariadenia FWAB (pozri časť Prístrojová technika) a v kombinácii s prírubovým posúvačom je možné realizovať odbočku bez odstavenia vodovodného potrubia, t.j. pod plným prevádzkovým tlakom.

Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d/DN Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE D d3 z k
Počet
Hmotnosť

číslo
Kus
statusskrutiek
kg/kus
110/80 616 016 M 177,99
2 3
54 204 16,5 180 160
8
3,735
125/80 616 017 M 190,96
2 2
36 204 16,5 180 160
8
3,940
160/80 616 018 M 198,30
2 2
36 204 16,5 180 160
8
4,290
180/80 616 019 M 202,25
2 2
36 204 16,5 180 160
8
4,570
225/80 616 020 M 210,15
2 2
16 204 16,5 180 160
8
4,720
125/100 616 021 M 226,45
2 2
36 224 16,5 180 180
8
4,800
160/100 616 022 M 237,73
2 2
36 224 16,5 180 180
8
5,270
180/100 616 023 M 243,94
2 2
36 224 16,5 180 180
8
5,585
225/100 616 024 M 250,75
2 2
16 224 16,5 180 180
8
5,690

RS

Kompaktný prípravok pozostávajúci z dvoch sedlových častí, ktoré slúžia na opravu malých poškodení potrubia. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE


Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
63 612 519
56,46
1 20
360


0,260

VVS

Kompaktný prípravok pozostávajúci z dvoch sedlových častí, ktoré slúžia na opravu malých poškodení potrubia bez média alebo s médiom. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. V priestore prekrytia nie je odporové vinutie.
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d/DN Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE
d3
Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
90 615 164
81,06
1 24
192
50
0,920
110 615 165
83,78
1 16
128
50
1,19
125 615 166
88,33
2 15
120
50
1,36
160 615 168
102,00
1 10
80
50
1,67
180 615 169


2 6
48
50
1,81
200 615 170


2 5
40
50
1,82
225 615 171


1 5
40
50
1,87

Sheet 23: 28

FRIALEN®
VSC-TL

Sedlová elektrotvarovková záplata , ktorá slúži na opravu malých poškodení potrubí z PE velkých priemerov bez média alebo s médiom. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Uzatváracia oblasť je bez vyhrievania. Montáž sa robí pomocou zariadenia FRIATOP (pozri časť Prístrojová technika).Môže sa použiť na všetky priemery rúr podľa špecifikácie.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda) / 10 bar (plyn)
d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE

d3Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
250-560 615 397
169,39
1 10
80

500,600

RW
Používa sa na opravy vodovodných potrubí v beztlakovom stave. Zabraňuje prítoku vody do miesta zvaru počas zvárania.

d Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE

d3 L L1

Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
32 615 127
15,67
2 50
4.500

27,0 35 16

0
40 615 128
16,13
2 50
4.500

34,0 35 16

0,01
50 615 129
20,31
2 50
4.500

42,0 35 16

0,01
63 615 130
26,06
2 40
3.600

52,5 47 22

0,01


Sheet 24: 29

FRIALEN®
USTR

Používa sa na spájanie oceľových častí rozvodných systémov s časťami z PE. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zváraciu zónu a chladné zóny. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov. Oceľová časť je zabezpečená proti otáčaniu. Patentovaná samotesniaca geometria.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 10 bar (plyn)
d/DN Objed.
EUR/
Sklad. VE
PE
D L t A

Hmotnosť

číslo
Kus
status

kg/kus
25/20 612 744
36,41
1 20
600
40 376 36,5 300

0,835
32/25 612 780
38,67
1 15
450
47 388 42,0 300

1,185
40/32 612 781
47,37
1 10
300
58 396 45,5 300

1,604
50/40 612 782
50,99
1 8
240
70 409 53,0 300

2,100
63/50 612 783
59,75
1 6
180
84 410 53,0 300

2,720
75/65 612 789
123,12
1 4
120
98 425 61,0 300

4,200
90/80 612 784
182,96
1 1
84
118 397 71,5 250

5,225
110/100 612 785
223,30
1 1
54
143 420 83,0 250

8,380
125/100 612 786
257,62
2 1
46
158 425 84,5 250

8,800
160/150 612 787
327,82
1 1
24
197 484 119,5 250

16,830
180/150 615 030
478,66
2 1
18
227 500 115,0 250

21,250
200/200 612 795
478,66
2 1
12
267 481 116,0 225

27,020
225/200 612 370


1 1
11
282 459 120,0 225

27,350

USTRS

Používa sa na spájanie oceľových častí rozvodných systémov s časťami z PE. PE časť sa spája pomocou spojky UB alebo MB. Oceľová časť je zabezpečená proti otáčaniu. Patentovaná samotesniaca geometria.
PE 100 SDR 11
Maximálny povolený prevádzkový tlak 10 bar (plyn)
d/DN Objed.