TransportBetónC   8/10 - Betón podľa STN EN 206-1-X0(SK)-CI 0,1-Dmax22-S3
C 12/15 - Betón podľa STN EN 206-1-X0(SK)-CI 0,1-Dmax22-S3
C 16/20 - Betón podľa STN EN 206-1-X0(SK)-CI 0,1-Dmax16-S3
C 20/25 - Betón podľa STN EN 206-1-XC1(SK)-CI 0,1-Dmax16-S3
C 25/30 - Betón podľa STN EN 206-1-XC2(SK)-CI 0,1-Dmax16-S3
C 30/37 - Betón podľa STN EN 206-1-XC4,XD2,XA1(SK)-CI 0,1-Dmax16-S3
Betón sa používa pre konštrukcie betónované na stavbe, montované konštrukcie a pre prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb.
-> certifikát [1 str.] [2 str.]

KSC I-II - Kamenivo stmelené hydraulickým spojivom
Na zhotovovanie hornej a spodnej podkladovej vrstvy vozovky.
-> certifikát [1 str.]

CB III - Betón pre cementobetónové kryty vozoviek
Betón sa používa pre cementobetónové kryty ciest II. a III. triedy, zberné miestne komunikácie a parkoviská pre nákladné vozidlá.
-> certifikát [1 str.]


Najčastejšie používané normy na betonárni:

STN EN 206-1Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda.
STN EN 206-1/Z1Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda. Zmena1
STN EN 12350-1Skúšanie čerstvého betónu. Časť 1: Odber vzoriek.
STN EN 12350-2Skúšanie čerstvého betónu. Časť 2: Skúšanie sadnutím.
STN EN 12350-6Skúšanie čerstvého betónu. Časť 6: Objemová hmotnosť čerstvého betónu.
STN EN 12350-7Skúšanie čerstvého betónu. Časť 7: Obsah vzduchu. Tlakové metódy.
STN EN 12390-1Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť1: Tvar, rozmery a iné požiadavky na skúšobné telesá
STN EN 12390-2Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť2: Výroba a príprava skúšobných telies na skúšky pevnosti.
STN EN 1008Zámesová voda do betónu.
STN EN 12620Kamenivo do betónu.
STN 73 1210Vodotesný betón a trvanlivý betón osobitných vlastností.
STN 73 6123Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty.
STN 73 6124Stavba vozoviek. Kamenivo stmelené hydraulickým spojivom.
STN 73 6125Stavba vozoviek. Stabilizované podklady.
STN P ENV 13620-1Ošetrovanie betónu.
  • TransportBetón
  • TransportBetón
  • TransportBetón
  • TransportBetón
  • TransportBetón
  • TransportBetón
  • TransportBetón
  • TransportBetón
Vo svete betónu je príliš veľa zmien...

Pre viac informácií volajte na


0915 750 005